Slag om de Schelde vanuit de 'Soldaat zonder Wapen'

Oorlog is verschrikkelijk en brengt óf het slechtste in mensen naar boven, of het beste. Wij willen met onze nieuwe documentaire 'Soldaat zonder wapen', de focus leggen op misschien wel het enige humane aspect tijdens de verschrikkingen van een oorlog: de hulpverlening.

Op 8 november 2019 herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat de Slag om de Schelde gestreden was. Op die dag komt er een einde aan één van de lastigste en grootste operaties van de Tweede Wereldoorlog. Na het ‘mislukken’ van de Slag om Arnhem focust het geallieerde commando zich op het veiligstellen van de Schelde, de toegang tot de belangrijke haven Antwerpen. Hitler roept Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren uit tot ‘festung’. Dat betekent voor de Duitse soldaten ‘geen overgave, maar doorvechten tot het bittere eind’. Een hevige strijd volgt rond Antwerpen, op Zuid-Beveland, in Zeeuws-Vlaanderen en uiteindelijk op Walcheren. En als op 8 november het krijgsgeweld ophoudt en de kruitdampen oplossen zijn er aan beide kanten meer dan 20.000 doden, gewonden en vermisten. Daarnaast zijn er ook veel burgerslachtoffers gevallen.

Onze documentaire gaat over de ‘echte’ helden van de oorlog. Met de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog als decor proberen we te achterhalen wat deze artsen en verpleegkundigen bezielde en nog steeds bezielt, wat drijft hen, waarom doen ze wat ze doen? Tijdens het maken van onze vorige films kwamen ons telkens prachtige verhalen ter ore over artsen, verpleegkundigen of EHBO-groepen die tijdens de oorlogsjaren van ‘40-‘45 bijzondere heldendaden verrichten en vele mensenlevens redden. Een raar contrast ontstaat. Aan de ene kant is oorlog het zoveel mogelijk uitschakelen van de vijand, aan de andere kant wagen deze hulpverleners, onder bescherming van het rode kruis op hun helm of kleding, hun leven om vriend en vijand, soldaat en burger te redden. 

We praten met getuigen van toen, we vertellen anekdotes, we brengen de geschiedenis van 1944 tot leven, we horen het Rode Kruis over hun missie in oorlogsgebieden, we interviewen soldaten die in de huidige tijd verpleegkundige zijn bij defensie en we vertellen het verhaal van de bizarre realiteit van oorlog.